Eerste afspraak 

Tijdens uw eerste afspraak maakt u kennis met de mondhygiëniste en wordt er samen met u een medische vragenlijst ingevuld.

Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige/mondhygiënische behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat uw mondhygiëniste  hiervan op de hoogte is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Na  het uitvoeren van een mondonderzoek wordt een diagnose vast gesteld en op basis hiervan worden uw wensen, het behandelplan en de daarbij behorende kosten met u besproken.

Eventuele vervolgbehandelingen zijn afhankelijk van de gezondheid van uw tandvlees, hoeveelheid tandsteen, plaque en aanslag.