Klachten

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Ook hiervoor geldt: doe gerust je mond maar open! Dit kan per telefoon op nummer 0252-785709 of pere-mail.

Mocht u onverhoopt na de contacten met onze praktijk nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u contact zoeken met de Onafhankelijke Klachtencommissie Mondhygiënisten (OKM) of klachten commissie via Nederlandse vereniging voor mondhygiënisten (NVM).
Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via: www.mondhygienisten.nl